Position:Home  >>  Ranger Family  >>  Excite Bike
saurida2013-03-05  浏览次数:

长×宽×高(mm).....................2090×780×1150

排量(ml)..........................................149

整备质量(kg)................................................126

功率(kw).........................................8.6

燃料种类.......................................................汽油

最高设计车速(km/h)......................90

制动方式................盘式(前轮).............盘式(后轮)

 制动操作方式.................手制动(前轮)...................脚制动(后轮)

轴距(mm)....................................................1400

上篇Tomahawk WJ150R
下篇Tomahawk WJ150R
Chongqing wangjiang motorcycle manufacturing co., LTD. All rights reserved Address: No. 66, Jinsha Road, Hechuan District, Chongqing Support :RXCN
Copyright © 2005-2013 www.tdyxmoto.com All rights reserved. 渝ICP备12001234号-2 Chongqing 10012705 ICP for the disclaimer